Small la barberia

Disseny d'interiors

per l'Escola d'Art Superior de Disseny Pau Gargallo
L’INTERIORISME ÉS LA PROFESSIÓ QUE TRACTA DEL DISSENY I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI INTERIOR. ELS ESPAIS INTERIORS POT TENIR TOT TIPUS D’USOS: HABITATGE, RESTAURACIÓ, COMERCIAL, LÚDIC, EXPOSITIU, EDUCATIU, RESIDENCIAL, ETC.
La forma, els materials, la llum o el color d’un espai condicionen la manera com les persones s’hi mouen però també la manera com s’hi senten. La percepció d’espai afecta les sensacions i l’experiència que en tenim. El dissenyador d’interior treballa en la idea i definició de cada encàrrec per trobar la solució més adequada a les necessitats i aspiracions del client. Per la solució de l’encàrrec, l’interiorista imagina els espais, distribueix les superfícies, defineix el projecte, dibuixa els plànols, redacta les memòries, elabora els pressupostos i dirigeix les obres. Per la confecció d’un projecte, l’interiorista treballa sovint amb altres tècnics i especialistes; arquitectes, enginyers i també d’altres disciplines del disseny; dissenyadors gràfics o de producte. La direcció i realització de l’obra requereix una col·laboració estreta amb els professionals de la construcció, les instal·lacions, l’equipament o el mobiliari. L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona ofereix el cicle formatiu de grau superior en projectes i obres de decoració. Disseny d’interiors. Pau Gargallo és una escola pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El cicle formatiu de grau superior en projectes i direcció d’obres de decoració, ofereix als alumnes una visió àmplia del disseny d’interiors i dels seus àmbits d’aplicació professional. Els objectius pedagògics són donar una formació específica i centrada en les tècniques i les habilitats necessàries per resoldre la creació, el projecte i la direcció d’una obra d’interiorisme.