Small aemifesa 1

QUÈ ÉS L’ESTALVI ENERGÈTIC?

QUE ÉS EL CERTIFICAT ENERGÈTIC?

A partir de l’1 de juny de 2013, tot contracte de compra-venda o lloguer ha d’adjuntar el certificat energètic i la seva etiqueta, segons el Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.


QUINES OBLIGACIONS PORTA LA NOVA NORMATIVA?

L’obligatorietat de disposar d’un certificat energètic d’edificis nous o existents, o part d’ells (habitatges, locals, oficines, etc.), en aquest últim cas, quan se’n venen o lloguin, el certificat ha d’adjuntar-se al corresponent contracte. L’etiqueta energètica “s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici o unitat de l’edifici”.(Art.12.2)

Es crearà un registre de certificats per comunitat autònoma amb capacitat de realitzar inspeccions o controls tècnics i, en cas d’incompliments, es procedirà a realitzar les sancions pertinents.


POT UN PARTICULAR DENUNCIAR AL PROPIETARI PER NO DISPOSAR DEL CERTIFICAT?

A partir de l’1 de juny qualsevol consumidor pot denunciar a aquell propietari que vulgui vendre-li o llogar-li un habitatge sense el certificat energètic.


EN QUÈ CONSISTEIX UN CERTIFICAT ENERGÈTIC?

És un document en el qual, sobre la base d’un estudi previ individual i particular, es plasmen com a mínim:

Dades tècniques i administratius de l’edificació.
Relació de normatives energètiques.
La qualificació energètica obtinguda de l’edificació (etiqueta energètica).
Llista d’actuacions aconsellades per incrementar la qualificació.
Llistat de proves realitzades.
Els consums energètics anuals i el seu equivalent en emissions de CO2.


QUANT COSTA UN CERTIFICAT ENERGÈTIC I QUINA VALIDESA TÉ?

Depèn de cada tipologia de l’edificació, de la informació i dades disponibles a lliurar al departament tècnic de Aemifesa.

Els certificats s’expedeixen amb una validesa de deu anys màxim, després de la qual cosa ha de realitzar-se un novament, amb la normativa vigent, encara que es poden realitzar voluntàriament abans d’aquest període si s’ha escomès alguna obra o actuació que millori la qualificació.


ON ACONSEGUEIXO UN CERTIFICAT ENERGÈTIC?

Des del departament tècnic del gremi podem expedir els certificats energètics amb la màxima professionalitat; una llarga experiència en el sector ens avala.