Small fundacio roca 1

FUNDACIÓ PRIVADA LLEGAT ROCA I PI

Història del llegat Roca i Pi

Vicenç de Paül Roca i Pi (1780-1852) fou un comerciant i filàntrop, fill d’una família que havia fet fortuna comerciant a Amèrica. El 1837 es va retirar a Badalona i, des d’aleshores, va exercir la caritat en aquesta població. En el seu testament va deixar un important llegat als seus germans, mossèn Joaquim i Raimunda. En el cas que aquests morissin sense descendència, la seva fortuna havia de passar a la gent pobra, malalts i desvalguts domiciliats a Badalona.


Visió i missió

La Fundació Privada Llegat Roca i Pi vol esdevenir l’entitat de referència en el desenvolupament de polítiques de transformació i cohesió social a Badalona i les ciutats del seu entorn, amb projecció a nivell nacional, per participar en la construcció d’un país més just i equitatiu. Una voluntat expressada fa més de cent cinquanta anys.

La missió de la Fundació Llegat Roca i Pi és treballar a la ciutat de Badalona i rodalies en l’atenció i l’acompanyament de persones pobres en situació de vulnerabilitat social i les seves famílies.


El projecte Àngels

El Projecte Àngels es va posar en marxa l’any 2010 a través de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, l’Institut Gaudí de la Construcció i l’Associació Empresarial Mixta d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, Sanejament i Afins de Badalona (Aemifesa), conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona i Badalona Serveis Assistencials (BSA).

El Projecte Àngels promou la realització de petites intervencions en domicilis particulars de persones que disposen de pocs recursos econòmics.

La iniciativa ofereix dues vessants socials. D’una banda, garantir que les persones amb menys recursos econòmics puguin disposar d’un habitatge digne i en condicions. I d’altra banda, fomentar l’ocupació de persones en situació d’atur. A través d’aquest servei, diverses persones disposen d’una oportunitat en el mercat laboral i el fet de poder tirar endavant pels seus propis mitjans els genera, a la vegada, una satisfacció personal. A nivell social, el Projecte Àngels ajuda els col·lectius més vulnerables a millorar la seva qualitat de vida.