Small entrevista 1

ENTREVISTA

A JORDI GARCIA BORI, Coordinador del Projecte Àngels
SOM UN MOTOR DE CANVI PER PERSONES A L'ATUR O SENSE RECURSOS. AMB EL PROJECTE ÀNGELS HI HA ESPERANÇA.
Quan es parla de pobresa ho relacionem amb el banc dels aliments, amb donar mudes per vestir-se... però tenim oblidada l’altra cara de la pobresa: com potser la pobresa energètica o la mancança d’un habitatge digne amb condicions...

La crisi esta impactant sobre la població. Les limitacions econòmiques moltes vegades porten a no poder incorporar millores a les llars, accedir a reformes que garanteixin l’autonomia i eliminin riscos en el desenvolupament d’activitats de la vida diària, a accedir a la compra d’electrodomèstics de primera necessitat i fins a tot a buscar reduir despeses en aigua, llum i en escalfament de l’habitatge. Moltes famílies es veuen afectades per la manca de treball i la reducció dels ingressos econòmics, de manera directa o indirecta. Quan la situació econòmica es ajustada, no hi ha possibilitat d’accedir a una dieta adequada, a roba adequada... les adaptacions de la llar passen a ser concebudes gairebé un luxe, necessitats que no son de primer nivell. El nostre projecte vol intervenir en aquestes situacions: des de la persona que no pot comprar un llit o una rentadora, o la persona gran que no pot canviar unes bombetes, fins l’adaptació d’un bany. Ens hem donatcompte que la nostra intervenció pot ser positiva des dels petits arranjaments com les grans intervencions.


Com neix el Projecte Àngels?

El Projecte àngels sorgeix a l’any 2010 fruit de la unió de sinergies de diferents serveis públics, entitats del tercer sector i entitats privades de la ciutat de Badalona, amb l’objectiu final d’afavorir que persones amb dificultats econòmiques puguin disposar d’una llar digne. Aquest any a la Ciutat de Badalona, de manera simultània es creen dos projectes relacionats amb les millores de la llars de persones en situacions de vulnerabilitat:

1. El Projecte Àngels s’inicià el 1 de setembre de 2010 a partir de la voluntat de tres entitats: Fundació Llegat Roca i Pi, Institut Gaudí de la construcció i Aemifesa Gremi d’instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme, de desenvolupar un projecte de caire social que afavoreixi que les persones amb dificultats econòmiques especials puguin disposar d’una llar digne.

2. El servei d’arranjaments de la Llar per a col·lectius vulnerables neix de la iniciativa de l’Ajuntament de Badalona i Badalona Serveis Assistencials, mitjançant el Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID), de complementar la resta de serveis d’atenció a domicili que conformen la cartera de serveis socials municipals, donant la possibilitat a aquells usuaris que no disposen de recursos propis (ja siguin econòmics o socials) la possibilitat de millorar el seu entorn i adaptar-lo a les seves necessitats personals. S’estableix un vincle de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Ocupació per la cessió de personal. Aquest projecte va arrencar el dia 1 de juliol de 2010.

Tots dos projectes es contextualitzen amb una realitat social caracteritzada per la crisi econòmica i l’increment de persones qualificades a l’atur. Des de la iniciativa dels dos projectes es visualitza l’oportunitat de poder fomentar l’ocupació de persones a l’atur i la reinserció laboral de treballadors que porten mes de dos anys sense ocupació.

El 28 d’octubre de 2010 es signa el primer conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona, Badalona Serveis Assistencials i les entitats responsables del Projecte Àngels, creant un projecte únic: “Projecte Àngels: servei d’arranjaments de la llar per a col·lectius vulnerables”.

Des d’aquesta data s’han incorporat noves entitats al projecte: Ateneu Sant Roc i Formació i Treball.


La gent gran és el col·lectiu més afectat per aquesta problemàtica de l’habitatge?

Tot i que podem pensar que la necessitat de petits arranjaments o reformes de la llar es mes necessari per la gent gran, no es l’únic col·lectiu amb el que intervenim. Som un projecte orientat a la ciutadania, sobretot en aquest moments en els que una part de la població ha tingut un greu impacte en la seva situació a causa de la crisis econòmica.

Com a projecte distingim diferents perfils de beneficiaris:

1. Famílies en risc d’exclusió: famílies amb fills, famílies monoparentals, matrimonis i persones soles amb ingressos mensuals baixos que no poden accedir a les millores que oferim per altres medis.

2. Gent gran: persones de mes de 65 anys amb diferents graus de dependència social i/o funcional.

3. Salut mental: persones amb diagnòstic de malaltia mental.

4. Disminuïts o discapacitats: persones de menys de 65 anys que tenen reconegut el grau de dependència o discapacitat.

5. Persones en situacions de final de vida: persones amb un pronòstic de vida inferior a 6 mesos en les quals una millora en el seu entorn pot garantir una millor qualitat de vida.


El projecte Àngels ha estat capaç d’unir esforços entre diferents entitats amb un doble fi: el de generar ocupació a persones que provenien de la construcció i ara no tenen feina i el de donar un suport en la dignificació d’un habitatge...

Una de les claus de l’èxit del projecte ha estat poder donar respostes a la població que necessita una millora de la llar, donant a la vegada resposta a necessitats d’altres col·lectius com a ara els de persones que es troben en situació d’atur i amb dificultats d’accés al mercat laboral. Si ens demanes quin es el secret de l’èxit del projecte es el d’actuar com a motor de canvi, tant per usuaris que pensaven que no podrien tenir accés a millores en la llar, per falta de recursos personals, socials i/o econòmics, així com pels treballadors que passen pel projecte, qui moltes vegades necessiten un petit impuls per veure que encara hi ha possibilitats i sortides al mercat laboral. La nostra tasca social va orientada tant pels usuaris com pels treballadors, a qui conjuntament amb l’IMPO es fan tasques de seguiment i promoció social així com d’integració laboral.


Quantes llars ha donat suport de moment el projecte Àngels i ha quantes persones ha estat capaç d’ocupar? Ens podria parlar d’algun cas en concret?

Des del inici del servei fins a desembre de l’any 2013 hem rebut un total de 420 intervencions, de les quals s’han pogut realitzar 420. Hem de tenir en compte que les demandes de servei arriben totes des dels equips de serveis socials de la ciutat de Badalona que desenvolupen tasques d’atenció social primària. Ells fan una primera proposta d’arranjament. Posteriorment un equip tècnic composat per un treballador social i un tècnic fa una valoració de l’arranjament tenint en compte les necessitats de cada usuària i les possibilitats de cada habitatge i un cop valorat es fa la proposta d’intervenció que ha de ser acceptada per la família. El criteri principal per proposar un arranjament es el de millorar l’autonomia, donar resposta a les necessitats bàsiques de les persones amb les que treballem sempre sota criteris de seguretat. Si ens fan una demanda que l’equip tècnic valora que no acompleix criteris de seguretat per l’usuari es desestima. Per exemple, moltes persones demanen el canvi de banyera per plat de dutxa, en canvi pocs usuaris tenen consciència que algunes dutxes poden arribar a no se segures i que en casos d’alta dependència, si no es pot posar un bany assistit, que en la majoria de vegades no es pot fer, es molt millor la instal·lació d’ajudes tècniques com ara la cadira giratòria; però aquestes intervencions únicament es poden decidir valorant en el domicili l’estat de salut del beneficiari, la seva capacitat de mobilitat, l’estat del cuidador i les possibilitats del bany.


Heu tingut un mirall, un exemple a seguir al moment de crear el projecte Àngels?

Inicialment vàrem tenir com a referència el projecte d’arranjaments de la Diputació per conèixer quins eren els arranjaments que sol·licitava la població, però al poc de començar a treballar vàrem anar creant el nostre projecte amb idiosincràsia pròpia. La nostra cartera de serveis es tan amplia com necessitats ens pugui plantejar la població així com de les capacitats tècniques dels operaris que passen pel projecte. Dins de la nostra cartera de serveis s’han anat introduint altres tasques en funció de la observació de necessitats de la població: com les neteges de la llar, la compra de llits i electrodomèstics. A diferència d’altres projectes, el nostre no es finalista, si no que l’arranjament s’incorpora dins d’un pla d’atenció social amb les persones amb les que treballem, els equips de serveis socials i els usuaris formen part activa de l’arranjament. I aquesta és una de les claus de l’èxit i l’increment progressiu de la demanda per part de ser de serveis socials.


Algun municipi ha volgut seguir amb el vostre exemple...?

Sí, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.


Quin balanç feu d’ençà la posada en marxa del projecte...?

Per part de les entitats i professionals que treballem en el programa fem un balanç molt positiu que bé acompanyat pel recolzament dels usuaris en el projecte, que el 100% manifesta que tornaria a demanar la nostra ajuda en cas de necessitat, per l’augment de la demanda per part dels professionals. Som un projecte viu, que no ens tanquem a cap demanda i estem disposats a continuar treballant i poder continuar ampliant les nostres activitats en funció de les noves demandes que ens presenti la població.


La voluntat és continuar amb ell? O té data de caducitat?

Per la nostra part en el moment actual no plantegem cap límit: ni data de caducitat, ni en relació a tasques realitzades, perfils professionals i estem oberts a noves col·laboracions.. El nostre objectiu es continuar creixent i aprenent al servei de la població de Badalona i dels serveis socials de la ciutat.

Ens agradaria poder ser un exemple per altres poblacions i animar-los a crear xarxa de suport entre les entitats que treballen en un mateix territori.


Entrevista a Jordi Garcia Bori,
Coordinador del Projecte Àngels

Per Jordi Alcover