Small decus fusta 1

LA FUSTA, UN PAVIMENT EN CONSTANT EVOLUCIÓ

“ES TRACTA D’UN MATERIAL ESTRUCTURAL, AMB CAPACITAT AÏLLANT TÈRMIC I ACÚSTIC, DE CARÀCTER ECOLÒGIC”
La fusta, utilitzada des de les albors de la humanitat com a element constructiu, concreta una varietat de característiques que la doten de gran versatilitat. Es tracta d’un material estructural, amb capacitat aïllant tèrmic i acústic, de caràcter ecològic, i unes possibilitats d’intervenció en l’interiorisme i la decoració gairebé il.limitades, per no esmentar aspectes més subjectius, com la calidesa, la textura i el tacte.

En la actualitat, la fusta es considera una matèria primera inesgotable d’acord amb el concepte de sostenibilitat. L’aplicació de tècniques informàtiques en la seva manipulació, ha derivat cap a la sistematització del tall, l’aparició de multitud de productes derivats ha optimitzat l’aprofitmanet de les restes no utilitzables, s’ha avançat en el disseny i la funció de sistemes d’unió i fixació, la construcció amb ànells, els sistemes de rehabilitació fiables i mecanismes biocides contra les plagues per a la conservació i el manteniment de la fusta.

Derivant-se d’aquests avanços, la fusta, part essencial de la construcció prefabricada, en gran part elaborada a taller, amb el consegüent estalvi de temps i la possibilitat d’utilització de maquinària avançada, ha generant un producte lleuger, transportable, manipulable i d’estalvi energètic tant en la seva manipulació com en les seves propietats en la posada en obra i en definitiva, absolutament reciclable.

Fabricants com Kährs, on al 1941, se li va concedir una patent per la construcció d’un sòl de fusta multicapa, fan que els paviments de fusta estiguin en constant evolució. Va ser el primer paviment lleuger de fusta manufacturat. Amb aquest mètode de construcció es va aconseguir que el parquet fos més estable i un ús de la matèria prima més respectuosa amb el medi ambient. Passats més de 70 anys, aquesta segueix sent la construcció estàndard en la majoria de fabricants de paviments lleugers de fusta. A partir del 2000, Kährs va ser el primer fabricant en presentar un sistema innovador de junta mecànica. Va permetre una instal.lació perfecta i un sòl llis sense escletxes entre taules.

Per un altre costat els paviments laminats, part essencial en el mercat actual dels paviments, fan que aquest s’hagi revolucionat totalment. Fabricants com PERGO on el 80% de la materia esta formada per excedents de fusta de la indústria de la fusta , com el pi i l’avet, on la utilització de protectors de superficie com el TitanX, que proporciona una resistència superior al desgast i als impactes, aconsegueixen que sigui un producte durader i fiable.

Els paviments de Tarima, parquets 100% fusta massissa, continuen la seva evolució cap a poder posicionar-se en el mercat actual, on els grans avenços a l’hora de col.locació encara no han arribat. Però en contra partida, ens ofereixen un paviment de per vida i on podem gaudir les infinites textures i acabats que ens ofereixen.

En definitiva, els paviments lleugers estan en constant evolució i ens ofereixen les màximes prestación i garanties per poder fer realitat una reforma integral. La reçerca constant per la sostenibilitat fa que els productes europeus siguin de tota garantia.


DECUS PARQUET BADALONA